Kongreye Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Baş Boyun Kanserleri Derneği’nin ev sahipliği ile 5 – 8 Mart 2020 tarihleri arasında Papillon Aycha Kongre Merkezi, Antalya’da gerçekleşecek olan “6. Multidisipliner Baş Boyun Kanserleri Kongresi”ne sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Bu kongrede baş boyun kanserlerinin konunun uzmanları tarafından en son bilgiler ışığında sunulması, hasta pratiğimize yansıyacak konuların multidisipliner bakış açısıyla tartışılması planlanmıştır. Her yıl düzenlenmesi düşünülen kongremizin pratiğimize olumlu katkılarda bulunacağını ve bizleri bir araya getirerek tecrübelerimizi paylaşmamızı sağlayacağına inanıyoruz.

Katılımınız ve destekleriniz için şimdiden teşekkür eder, bu değerli kongreyi kaçırmamanızı dileriz.

Saygılarımızla,

Murat Dinçer
Kongre Başkanı

İsmet Aslan
Kongre Eş Başkanı

Uğur Selek
Kongre Eş Başkanı

Kurullar

Düzenleme Kurulu

Başkan

Murat Dinçer

Eş Başkanlar

İsmet Aslan
Uğur Selek

Bilimsel Sekreterya

Bülent Yıldız
Bora Başaran
Yurday Özdemir

Bilimsel Kurul

Başkan

Mustafa Özdoğan

İkinci Başkan

Mustafa Cengiz

Sekreter

Şefik Hoşal

Sayman

Hakan Korkmaz

Üyeler

Ahmet Ömer İkiz
Bülent Karabulut
Şefik İğdem
Berna Öksüzoğlu
Ömür Karakoyun Çelik

*Bilimsel kurul Baş Boyun Kanserleri Derneği yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

Genel Bilgiler

Kongre Tarihi ve Yeri

6. Multidisipliner Baş Boyun Kanserleri Kongresi 5 – 8 Mart 2020 tarihlerinde Papillon Aycha Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Kongre Dili

Kongre dili Türkçe’dir.

Kongre Kayıt

Kayıt masası 5 – 8 Mart 2020 tarihlerinde 08:00 – 21:00 saatleri arasında açık olacaktır. Yaka kartınızı ve kongre materyallerini kayıt masasından temin edebilirsiniz. Kongre süresinde tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı bulundurulmalıdır. 

Katılım Belgesi

Katılım belgeleri, kongreye katılım gösteren tüm katılımcılara, 7 Mart 2020 tarihinde kayıt masasından verilecektir. 

Davet Mektubu

Kongre katılımı için bulundukları kurumlardan izin alması gereken katılımcılara talep ettikleri takdirde davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektupları sadece izin amaçlıdır. 

Stand Alanı

Stand ve sergi alanları 5-6-7 Mart tarihlerinde 08:00 – 18:30 saatleri arasında açık olacaktır. 

Bilimsel Program

Bildiri Gönderimi

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi

Bildiriler, e-mail adresi aracılığı ile gönderilebilecektir. Bildirilerin ilke.incekara@dmrturizm.com.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bu e-mail adresi dışında adreslere gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bildiriler değerlendirilmek üzere sözel, poster, sözel veya poster olmak üzere 3 şekilde gönderilebilecektir.

Bildiri özeti son gönderim tarihi: 31 Ocak 2020

Yazım Kuralları

 • Özetler e-mail yoluyla toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle ve kısaltılmadan yazılmalıdır.
  Ör. Ayfer Selin Yıldırım
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Ör. Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, Şehir
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  Ör. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxx
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 3000 karakteri geçmemelidir.
 • Özette yer alan tablo veya resim sayısı en fazla 2 adet olmalıdır.
 • Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştır­macılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak, e-mail aracılığıyla gönderilecek olup, bildiri sa­hiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.

Sunum Bilgileri

Sözlü Bildiriler

Slaytlarınızda 7’den fazla satır bulunmamasına,
Her satırdaki kelime sayısının 6’yı aşmamasına,
Slaytların yatay olarak hazırlanmasına,
Çok geniş içerikli tabloların slaytlarda yer almamasına,
Sunularınızın elektronik ortamda hazırlanmasına özen gösteriniz.

Poster Bildiriler

Posterinizi size verilecek olan poster numarasıyla, maksimum 1 x 1 m boyutlarında hazırlayarak belirtilen gün ve saatler arasında asmanız gerekmektedir.
Poster sunumunuz için size iletilecek sunum saati aralığında posterinizin başında olmanızı rica ediyoruz.

İletişim

Bilimsel Sekreterya

Bülent Yıldız 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi Onkoloji

drbulentyildiz@hotmail.com

Yurday Özdemir

Adana Başkent Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi

yurdayozdemir@gmail.com

Bora Başaran

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz

bbasaran@istanbul.edu.tr

Organizasyon Sekreteryası

DMR Kongre Organizasyon
Seba Office Boulevard
Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok.
No: 21 D Blok D: 44, 34485
Sarıyer / İSTANBUL
Tel : 0 532 111 9 367 (DMR)
Faks : 0 212 258 50 29
www.dmrturizm.com.tr
ilke.incekara@dmrturizm.com.tr